TEAMWORK MİMARLIK +

Gurur Zafer Yarar
Kurucu Ortak – Mimar

Ahmet Deniz İnce
Kurucu Ortak – Y. Mimar

Mutlu Güngör
Partner – Mimar

Teamwork Mimarlık, bünyesindeki yetkin mimar ve danışman kadrosu ile birçok ölçekteki projeyi kullanım amacı ayırt etmeksizin, kent, insan, yapı organizasyonunu büyük ölçekte değerlendirip, bölgenin ihtiyaçlarını bilen ve yeni projeler ile bunlara çözüm sunmaya çalışan ayrıca işveren isteklerini, uygulanabilirliğini, maliyetleri ve ticari beklentileri bir araya getirerek fikirleri doğru projelere dönüştürmektedir.

Bir projenin fikir aşamasından itibaren inşaat sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte ciddi bir proje yönetimi ve tasarım yönetimi gerektirmektedir. Hiç kuşkusuz yapı-üretim süreci bünyesinde barındırdığı ve sayısı her geçen gün artan oyuncuları ile oldukça karmaşık bir süreçtir. Sürekli bir devinim içinde olan sektör bu hızlı değişime ayak uydurabilenlerle yoluna devam etmektedir . Teamwork Global bünyesindeki teknik ekipler arasındaki bütüncül çalışma ile bu süreçleri hızlı tamamlamasını sağlamakta ve hata paylarını çok düşük oranlara indirgemektedir. Bu süreç devamlılığını sürdürürken proje yöneticileri işverenin ve bölgenin taleplerini değerlendirerek yönlendirici rol oynamaktadır.

Önemli olan farklılaşmış tasarımın hayata geçirilebilmesidir. Bir tasarımın bir yapı haline dönüşebilmesinde ele alınması gereken en önemli etkenler projenin hayata geçirilebilecek tasarım öğelerine sahip olması, işverenin taleplerine uygunluğu, bölgesel yaklaşımlar, imar yapılanma ve yönetmeliklere uygunluğudur. Teamwork, tasarım yönetimini bu girdilere ek olarak inşaat bileşenleri, yapım koşulları, malzeme ve tasarım öğelerinin doğru seçilebilmesi, tedarik koşulları ve maliyetleri dikkate alarak süreci en iyi şekilde çözümlemeye çalışarak yapmayı hedeflemekte, imar yapılanma ve yönetmeliklere olan hakimiyetiyle desteklemektedir. Tasarım girdilerini iyi bilen yönetici ve mimarlarımız, özgün tasarımları ile olağanın dışına çıkarak fark yaratmayı kendilerine hedef haline getirmişlerdir. Kabuk tasarımı, iç mekan ve çekirdek organizasyonları üzerine sayısız denemeler sonrasında optimum kullanıma uygun yapılar ortaya çıkmaktadır. Vaziyet çözümleri, çekirdek yapıları, cephe tasarımları aslında yapıyı tamamlayıcı bütün öğeler birbirinden ayrılmayan öğeler olup hepsi bütüncül bir şekilde düşünülmektedir.

Teamwork için dizaynın ilk gösteriminin, ruhsat ve uygulama aşamasına tamamen aynı kalabilmesi, Mimari tasarı’nın tüm ögeleri ile devam eden süreçlerde korunabilmesi ancak tümüyle düşünülmüş ve planlanmış projeler ile sağlanabilmektedir. Teamwork yaptığı projelerde Konsept, Ruhsat ve Uygulama aşamalarını bir bütün olarak aygılayıp, global bir çözüm sunabilmektedir.  

İnşaat sektörü 4 temel süreçten oluşmaktadır.
Proje Geliştirme, Proje Dizaynı ve Ruhsatı, Proje İnşaat süreci, Proje Satış ve Pazarlama Süreçlerinin ardı ardına veya iç içe geçmiş hali, bu süreçlerin kapsamını oluşturmaktadır. 2016 itibari ile Teamwork, Mimarlık ve Geliştirme departmanlarının yanına, İnşaat ve  Gayrimenkul Yönetimi(satış organizasyonu ve pazarlama) departmanlarını ekleyerek, ölçek ayırt etmeksizin bir projenin en başından, İskan ve Satış sürecinin tamamlanmasına kadar genişletilmiş organizasyonlar ile kendi bünyesinde hizmet verebilen Türkiye’deki ilk ve tek Global Proje Yönetimi firması haline dönüşmüştür.

Projeler  | Haberler |  İletişim

TeamworkGlobal © 2017 All Rights Reserved