TEAMWORK İNŞAAT +

Mehmet Karademir
İnşaat Direktörü

Teamwork Global bünyesine bağlı olarak çalışan Teamwork İnşaat Departmanı, Teamwork faaliyetlerinin temelinde yatan, Geliştirme-Projelendirme-İnşaat-Satış süreçleri genişletilmiş hizmet kapsamında tamamlayıcı bir rol oynamaktadır.

Kaliteli, estetik, güvenli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, oluşturduğumuz bu projeleri iş programları dahilinde inşa etmek ve hayata geçirmek için mimar ve mühendislerden oluşan uzman kadromuz bir Teamwork kalite ve sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Sorumluluğunu aldığımız her inşaat projesi, yalnızca inşaat departmanımız değil, diğer tüm departman ekiplerimiz tarafından bir iç denetim ve danışmanlık kapsamı içerisinde değerlendirilerek, bu sayede farklı bakış açıları katılması sağlanır.

Her bir projenin şantiye organizasyonu ayrı ayrı oluşturularak, sorumluluğu alınan her bir kalem için kendi uzman ekipleri bu organizasyon içerisine yerleştirilir. Ana departman, kalem yöneticileri üzerinden işçi ekiplerini yönetir. Bu hiyerarşik düzen, inşaa projelerinin daha kontrollü giderek hazırlanan iş programları dahilinde devamı sağlamaktadır. Tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir kurumsal bir anlayış sergilemek, mükemmeliyetçi ve yenilikçi anlayışımızla çağı takip eden bir vizyon oluşturmak, değerlerimize bağlı çalışmak ve bu değerlerin herhangi bir safada gözardı edilmemesi şirket profilini oluşturmaktadır.

İnşaat sürecinin bütünselliği inşaat düzeni ve programı dahilinde devamı için vazgeçilmez ögelerden biridir. Bu vizyon ile projelerin kaba ve ince işlerinin, çözüm ortaklarımızın katılımıyla mekanik, elektrik ve cephe işlerinin tümünün çözümünü ve uygulanmasını sağmakta, hizmete bağlı olarak bu kalemlerin biri veya birkaçını da verebilmektedir. İnşaa edilecek her projenin ruhsat ve/veya uygulama projelerinin incelenmesi veya çizimini Teamwork Mimari departmanı yapmakta ve bu sayede projelerinin tüm kalemlerinde bir optimasyon işlemi uygulanabilmekte, malzeme ve sistem çözümlerinde en yeni, en az maliyetli, en estetik ve sürdürülebilir çözümler sağlanabilmektedir.

Projeler  | Haberler |  İletişim

TeamworkGlobal © 2017 All Rights Reserved