TEAMWORK GELİŞTİRME +

Sadık Güllü
Geliştirme Direktörü

Teamwork Global bünyesine bağlı olarak çalışan Teamwork Geliştirme Departmanı, Türkiye’de gerçek alamda İnşaat sektörü için projeler geliştirilmesi ve süreç yönetimi ile uğraşan sayılı firmalardan biridir.

Geliştirme süreci, yalnızca bir fizibilite raporu sunumu değil, o işin en doğru anlamda nasıl projelendirileceği, belediyesel çözümler, inşaatta nası bir yapım sistemi kullanılacağı, malzeme seçimi, zemin etüd değerlendirmeleri, Kentsel dönüşüm süreci yönetimi, satış ve pazarlama teknikleri, doğru cirolara ulaşma şekilleri gibi bir sistem süzgecinden geçirerek, fikirleri doğru projelere dönüştürmektir. Bu sentezlerin sağlanabilmesi için sadece bir yer göstericiye değil, doğru bir geliştirme kadrosuna, tasarım ve projelendirme ekibine ,satış ve pazarlama oluşumuna, inşaat ve yapım ekibini kapsayan bir gruba ihtiyaç duyulmaktadır. Teamwork, diğer tüm firmalardan farklı olarak yukarıda bahsi geçen bütün ekipleri bünyesinde bulunduran bir kuruluştur.

Geliştirme departmanı, bir işin yer gösteriminden başlayarak, o arsa üzerine oluşturulacak projenin en doğru ve özgün halinin hazırlanması, arsa sahibi ilişkileri, satın alma ve noter işlemlerinin yapılması, içerisinde arsa için belge toplanmasından, belediye ve diğer kurumlara onaylatılacak projelerin çizilmesi, ruhsat alımına kadar tüm süreçlerin sorumluluğunu üstlenmektedir. Süreç devamında, inşaat ve satış desteğini de isteğe bağlı sunmaktadır.

Ölçek ayırt etmeksizin finansal raporu doğru olan yerlerin, tüm süreçlerinin sorumluluğunu üzerine alan Teamwork, işin yapım cinsi ne olursa olsun, fikirleri projelere ve finansa dönüştürmek için net, hızlı ve hatasız geliştirme sürecini sizlere sunmaktadır.

Projeler  | Haberler |  İletişim

TeamworkGlobal © 2017 All Rights Reserved